پیشگامان شکوه آریا

شرکت ما بعد چندین سال تحقیق بر روی خواص گاز هیدروژن و ژنراتورهای برق موفق به طراحی و ساخت ژنراتور تولید آب و برق همزمان شده که از رطوبت هوا طی فرآیند میعان سازی و الکترولیز، هیدروژن استخراج کرده و از آن برای تولید برق استفاده میکند. همچنین دستگاه ژنراتور تولید برق از طریق گرانش زمین، سرسیلندر بدون میل سوپاپ و سوپاپ، موتور بدون میل لنگ شفتی از دیگر طرح های این شرکت هستند.

آقای شکوهیان

09052650340