آبزی پژوهان نام آور هامون

شرکت آبزی پژوهان نام آور هامون از سال ۱۳۹۷ در رابطه با آبزیان فعالیت خود را آغاز و در رابطه با جلبک های میکرو و ماکرو منطقه تحقیق خود را آغاز نمود ، در حال حاضر وارد فاز نیمه صنعتی تولید جلبک اسپیرولینا شده و محصولات مرتبط با این موضوع که شامل ماسک آرایشی بهداشتی ، غذای ماهی و فیکوسیانین هست را تولید می نماید..

ایمان باران زهی

unforgiven4000@gmail.com

09305820292