گنجینه گوهر پارس

فعال در زمینه ی گوهرتراشی دامله، فست و کاروینگ. فرآوری سنگهای قیمتی، گوهرشناسی و تولید انواع نگین و جواهرات. نخستین و تنها آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در حوزه ی تراش سنگهای قیمتی در استان.

افسانه کامیاب

Insta: @tarashe_sang

091554966973