ارزیابی اقتصادی هستی راد سرحد

مشاور پارک ، انجام طرح های توجیهی و تحلیل ریسک پروژه ها.مشاوره جهت طرح توجیهی، تهیه و تدوین بیزینس پلن و بیزینس مدل، مشاوره در زمینه راه¬اندازی یک واحد صنعتی یا تحقیقاتی و مکان یابی آن، مشاوره در خصوص اجرای طرح¬های مطالعاتی در حوزه اقتصادی، مالی، بازرگانی و تجارت، مشاوره در زمینه یک واحد کسب و کار تجاری، مشاوره در خصوص وارد شدن به فعالیت¬های تجارت خارجی(صادرات و واردات)، مشاوره در زمینه توسعه فعالیت¬های بازار و بازاریابی و مشاوره در زمینه اجرای طرح¬های مطالعات بازارشناسی و شناخت بازارهای هدف

فروغ جهان تیغ

f_jahantigh@yahoo.com

09151900217