تفتان طب

تفتان طب شرکت خصوصی در زمینه تجهیزات دندانپزشکی می باشد که با هدف ارائه مجموعه یکپارچه از خدمات فروش ،تعمیر و بازسازی تجهیزات ،طراحی و تجهیز سازی کلینیک‌ها و مطب‌های دندانپزشکی تاسیس گردید.

محمد اقبال مخدومی درمیان

Taftantebb@gmail.com

09150243204