شرکت پردیس سازه بلوچستان

فعالیت شرکت در زمینه امور مشاوره فنی و مهندسی و امور پیمانکاری و همچنین تحقیق و پژوهش در زمینه صنعت آب و فاضلاب می باشد.

محمد صدیق دهواری

Dehvarisedigh@gmail.com

09151499634