پویا توسعه داده سام

شرکت پویا توسعه داده سام با هدف طراحی و توسعه نرم افزاری محیط های برنامه نویسی وب و‌موبایل در سال ۱۳۹۸ شروع بکار کرده.

محمدرضا تناکیان

http://saaminc.ir

mr.tanakian@gmail.com

۰۵۴۳۳۴۳۱۹۱۰