رایا ساخت ایساتیس

مدلسازی اطلاعات ساختمان برای چه ؟ هدف اصلی این فرآیند جمع آوری کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های پروژه و ذخیره آن در قالب یک فایل دیجیتال میباشد.در واقع این طرح یکپارچه ، نمونه ساخته شده از پروژه است که بصورت دیجیتال میباشد ، که این موضوع باعث میشود تا کلیه ریسک ها و مشکلات حین پروژه دیده شوند

علی رضا علی دوستی

www.rci-bim.ir

0915-378-8020