شرکت مشاور سرمایه گذاری رایا گستر کیان

شرکت مشاور سرمایه گذاری اقتصادی رایاگسترکیان با موضوع فعالیت" ارائه خدمات تخصصی تدوین کسب وکارتجاری،امکانسنجی طرح های اقتصادی، مشاوره سرمایه گذاری های اقتصادی" تهیه طرح های توجیهی برای جذب سرمایه، (FISIBILITY STUDY)، تهیه وتدوین بیزینس پلن BUSINESS MODEL ) (برای دستیابی به اهداف بازاریابی، برندینگ، راه اندازی یک واحدصنعتی، تهیه و تدوین برنامه بازرگانی فعالیت دارد

مریم کیانی قلعه نو

MK93economics@gmail.com

09153407493