پژوهان داده سروش

حوزه فعالیت("عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا بصورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد"(مقام معظم رهبری) ،موسسه و شرکت تحقیقاتی ،پژوهشی ،مطالعاتی و مشاوره ای پژوهان داده سروش با تیمی مجرب از نخبگان علمی و اساتید و مدرسین مجرب دانشگاهی کشوربا ارائه ومشاوره در تمامی زمینه های تحقیقاتی بیولوژی و بیومدیسن، . تستهای سلولی و مولکولی . مطالعات حیوانی و انسانی . طراحی و سنتز انواع نانوذرات . مطالعات بیوانفورماتیک . مقالات مروری، متا آنالیز و مقالات پژوهشی اصیل . پروپوزال، پایان‌نامه، پروتکل و آنالیز آماری . طراحی انواع گراف، شکل و جدول، پوستر و پاورپوینت همراه و همگام تمامی اساتید محققین و دانشجویان عزیز میباشد .)

دکتر حسین دهقان

dehghan_email@yahoo.com

09129435742