در سال رونق تولید/ کسب مجوز "شرکت خلاق" توسط 7 شرکت از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

هفت شرکت دیگر از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان از مبادی مرکز نوآوری صنایع خلاق مجوز "شرکت خلاق" را دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، در ادامه روند تکمیل و توسعه اکوسیستم نوآوری استان و به منظور تقویت خلاقیت و ارتقای نوآوری در حوزه صنایع خلاق و همچنین کمک به توسعه شرکت های دانش بنیان این حوزه، مرکز نوآوری صنایع خلاق با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان به عنوان اولین مرکز نوآوری صنایع خلاق کشور آغاز به فعالیت نمود.

در همین راستا، در سال 1398 مزین بنام "رونق تولید" هفت شرکت دیگر از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان مجوز "شرکت خلاق" را دریافت کردند و تعداد شرکت های خلاق مستقر در پارک علم و فناوری به هشت شرکت رسید. همچنین سه شرکت دیگر در روند اخذ مجوز "شرکت خلاق" قرار دارند.

شایان ذکر است عنوان "خلاق" معادل "دانش بنیان" برای شرکت های فعال در حوزه صنایع خلاق می باشد. صنایعی که در آنها خلاقیت، مهارت، دانش و استعداد تولید کنندگان ویژگی های اصلی کسب و کار را تشکیل می‌دهند را صنایع خلاق می گویند؛ استفاده از بروندادهای فکری و ذوقی انسان که ماهیت هنری و فرهنگی دارد شاخصه بارز این صنایع می باشد. صنایع خلاق از همگرایی صنایع فرهنگی، تکنولوژی و خلاقیت‌های انسانی شکل می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

 اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان