برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه IOT و هوش مصنوعی

برگزاری همزامان سه دوره آموزشی برنامه نویسی پایتون، برنامه نویسی اندروید و دیجیتال مارکتینگ در آزمایشگاه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی


با توجه به فعالیت فب لب و آزمایشگاه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در کنار یک دیگر ظرفیت مناسبی جهت تربیت نیروهای مستعد در این حوزه ها به وجود آموده است.

این دوره ها با هدف تشکیل هسته های فناور و تربیت نیروی موثر در این راستا در حال برگزاری می باشد.