استودیو چله

در ابتدای امر،گروه ما،تحت عنوان شرکت طراحی ومعماری نقطھ،در حوزه ی معماری و طراحی داخلی فعالیت خود را آغاز کرد.در ادامھ با نگاه و توجھ بھ رویکرد سنتی این منطقھ،بھ دنبال راھکار ھایی خلاقانھ و نو،ایده ی استفاده از نخ ھای سوزن دوزی بومی منطقھ بلوچستان در حوزه ی معماری پدید آمد.محصولات چلھ تلفیق ھندسھ و ریاضیات با نخھای سوزن دوزی منطقھ بلوچستان است وتلاش مابر این بوده است تابا استفاده ازمواد اولیھ سنتی،محصولاتی مدرن طراحی وتولید کنیم

راضیه پودینه

Www.Chellehstudio.ir

Chelleh.studio@gmail.com

09153438217