دكتر محمدنبي  شهيكي تاش
گروه :  اقتصاد 
درجه :دانشيار
شماره داخلي : 33410086-054
دورنگار : 33410087-054

پست الكترونيك :  mohammad_tash@eco.usb.ac.ir
آدرس  :  بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

اقتصاد صنعتي
نام دانشگاهدانشگاه سيستان و بلوچستان
درجهليسانستاريخ1380
اقتصاد نظري
نام دانشگاهدانشگاه تهران
درجهفوق ليسانستاريخ1382
اقتصاد مالي و اقتصاد بخش عمومي
نام دانشگاهدانشگاه علامه طباطبايي
درجهدكتريتاريخ1390

1394/02/01اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان