امور موسسات


اداره موسسات پارك به منظور بهينه سازي فرآيند‌ها، برقراري تعاملات بخش هاي مختلف پارك با مديران واحدهاي فناور مستقر در پارك و برنامه ريزي جهت ارتقاء مبادلات علمي و صنعتي آنان تأسيس شده است. در اين اداره امور مريوط به پذيرش و استقرار شركت¬ ها و موسسات دانش بنيان در پارك صورت مي گيرد. در ذيل برخي وظايف اين اداره ذكر مي گردد.
اهم وظايف
• انجام امور مربوط به جذب و پذيرش موسسات و شركت¬ هاي فناور متقاضي استقرار در پارك شامل:
o بررسي و ارزيابي تقاضاهاي واصله متقاضيان استقرار در پارك و متقاضيان واگذاري اراضي پارك
o برگزاري جلسات شوراي فناوري به منظور تصويب نهايي تقاضاهاي واصله
o انجام امور مربوط به استقرار شركت ¬هاي پذيرفته شده در پارك و انعقاد قراردادهاي استقرار آنان
o ارزيابي دوره¬اي شركت ¬هاي مستقر
• برنامه ريزي جهت ارتقاء مبادلات علمي و صنعتي شركت¬ ها و موسسات فناور مستقر در پارك
• برقراري ارتباط و پيگيري نظام مند امور مربوط به واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) صنايع
• حمايت از فرآيند تجاري سازي نتايج تحقيقات علمي و چرخه دانش تا توليد ثروت
1393/02/14
شماره تماس داخلی 31اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان