کارگروه ماده 9 مالیاتی

کارگروه ماده 9 مالیاتی

عضو


محمدنبی شهیکی تاش

کارگروه ماده 9 مالیاتی

دبیر کارگروه


احمد پیفه

کارگروه ماده 9 مالیاتی

عضو


محمداسماعیل اعزازی

کارگروه ماده 9 مالیاتی

عضو


محمدعلی مرادی

کارگروه ماده 9 مالیاتی

عضو


ابراهیم خداپرستاطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان