برگزاری دوره آموزشی تجاری سازی میکرو جلبک ها، مباحث فنی و بازاری مرتبط با آن

این دوره با حمایت پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در راستای توانمندسازی شرکتهای مرتبط و توسعه فعالیت این واحدها از تاریخ دوازدهم مهرماه شروع و به مدت یک هفته ادامه دارد.

 اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان